header afdeling

KBO Blokker

"KRACHTIG - BETROKKEN - ONDERNEMEND"         

KBO Blokker bedient een groeiend ledenaantal van meer dan 200, hoofdzakelijk in het dorp Wester-Blokker. Maar onze vereniging staat ook open voor ingezetenen van met name de Hoornse wijken Kersenboogerd en Bangert-Oosterpolder en van Ooster-Blokker.

Als enige landelijk aangesloten seniorenvereniging in Blokker voelen wij het als onze plicht leden van alle gezindten toe te laten. Onze grote 'K' is in werkelijkheid een kleine, bescheiden 'k'.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Klik dan hier